Po wykonanym badaniu Pacjent otrzyma informację o terminie i sposobie wydania wyniku. Można odebrać go:|

  • osobiście lub przez pełnomocnika
  • przez osobę upoważnioną
  • pocztą, jeśli taka dyspozycja zostanie wydana przez Pacjenta lub jego pełnomocnika

Upoważnienie do odbioru wyniku badania dostępne jest w Rejestracji.

Na wynik badania składają się:

  • opis badania wykonany przez specjalistę radiologa
  • płyta CD, na której zapisany został obraz wykonanego badania
  • w przypadku badania odpłatnego paragon lub faktura, wystawione zgodnie z cennikiem badań odpłatnych
  • wynik badania poziomu kreatyniny, jeżeli przed badaniem MR takie badanie zostało wykonane
  • poprzednie wyniki badań obrazowych, jeżeli takie pacjent pozostawił w pracowni.

Pacjent może otrzymać kopię wykonanego badania. W tym celu prosimy o poinformowanie Rejestracji.