W Pracowni Tomografii Komputerowej wykonujemy badania podstawowe, specjalistyczne oraz angio TK. Badania wykonywane są bez kontrastu lub z nim – w zależności od wskazań medycznych.

WYKAZ BADAŃ

Badania podstawowe

TK głowy
TK zatok obocznych nosa
TK oczodołów
TK twarzoczaszki
TK piramid kości skroniowych
TK przysadki
TK szyi
TK krtani
TK kręgosłupa szyjnego (kr C)
TK kręgosłupa piersiowego (kr TH)
TK kręgosłupa lędźwiowego (kr L-S)
TK kości i stawów
TK klatki piersiowej
TK klatki piersiowej HR
TK jamy brzusznej
TK miednicy
TK jamy brzusznej i miednicy

TK angiografia

Angio TK głowy
Angio TK tętnic szyjnych
Angio TK kończyn górnych
Angio TK kończyn dolnych
Angio TK tętnic piersiowych
Angio TK jamy brzusznej
Angio TK miednicy
TK aorty piersiowej
TK aorty brzusznej
TK aorty piersiowo-brzusznej

Badania specjalistyczne

TK serca – koronarografia – angio tętnic wieńcowych
TK serca – calcium scoring – ocena zwapnień tętnic wieńcowych
TK serca – by-passów – ocena drożności pomostów aortalno-wieńcowych
TK kolonografia
TK perfuzja