Przeciwwskazania
Badanie w tomografie komputerowym wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie. Pomaga w rozpoznawaniu wielu chorób. Czasami wskazane jest wykonanie tego badania z podaniem środka cieniującego (kontrastu).

Przedstawiamy przeciwwskazania do wykonania TK.
Przeciwwskazania do badania T
– ciąża
– pacjent nie może pozostawać w pozycji leżące
– brak zgody pacjenta na badanie

Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania badania TK z zastosowaniem jodowych środków cieniujących jest występowanie wola toksycznego tarczycy.

Względne przeciwwskazania do wykonania badania TK z zastosowaniem jodowych środków cieniujących (wskazana przed badaniem konsultacja lekarza specjalisty):

– pacjenci z nadwrażliwością na niejonowe, jodowe środki cieniujące
– ostra i przewlekła niewydolność krążenia
– niewydolność wątroby i nerek
– astma
– pheochromocytoma

Dobre nawodnienie pacjenta zmniejsza objawy uboczne po podaniu kontrastu.

Nie ma przeciwwskazań do badania TK w stanach zagrożenia życia.

Można badać kobiety w ciąży, jeśli jest to bezwzględnie konieczne.