Rezonans magnetyczny wytwarza silne pole magnetyczne. W związku z tym istnieje kilka przeciwskazań do wykonania badań na tym urządzeniu. Poniżej prezentujemy te najważniejsze.

Przeciwwskazania do badania rezonansem magnetycznym.

Rezonans magnetyczny wytwarza silne pole magnetyczne. Może zakłócać pracę urządzeń elektrycznych, np. rozrusznika serca czy neurostymulatorów. Pacjenci, którzy mają wszczepione takie urządzenia nie mogą wchodzić do pomieszczenia, w którym jest aparat.

Przeciwwskazania:

  • rozrusznik serca (szczególnie starszego typu)
  • wewnątrzczaszkowe klipsy metalowe
  • neurostymulatory
  • wszczepiony aparat słuchowy
  • pompa insulinowa
  • ciąża
  • metalowe endoprotezy