W grudniu 2013 roku NU-MED Grupa uzyskała Certyfikat ISO 9001:2008. Zakres oceny obejmuje radioterapię onkologiczną i diagnostykę obrazową w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.