Pacjent, u którego podejrzewa się chorobę nowotworową, musi być jak najszybciej zdiagnozowany i bezzwłocznie rozpocząć leczenie.

W ramach Pakietu Onkologicznego pacjenci leczeni są bezpłatnie. Koszty pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi Pakietu.

Pakiet onkologiczny

Pacjent, u którego podejrzewa się chorobę nowotworową, musi być jak najszybciej zdiagnozowany i bezzwłocznie rozpocząć leczenie.
W ramach Pakietu pacjenci leczeni są bezpłatnie. Koszty pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.

Od 1 stycznia 2015 r. rozpoczęliśmy diagnozowanie i leczenie pacjentów zgodnie z tzw. szybką ścieżką onkologiczną, na którą składają się trzy elementy:

 • szybka diagnostyka,
 • szybkie leczenie,
 • skoordynowana opieka długofalowa po zakończonym leczeniu.

W procesie diagnostyki i leczenia onkologicznego biorą udział:

 1. Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej – podstawowa diagnostyka i szybka decyzja
 2. Lekarz Specjalista – potwierdzenie nowotworu i określenie jego stadium, na które składają się:
  • diagnostyka wstępna – etap diagnostyki prowadzącej do potwierdzenia bądź wykluczenia nowotworu, czyli postawienia diagnozy.
  • diagnostyka pogłębiona – etap diagnostyki mający na celu określenie typu wykrytego nowotworu, stopnia zaawansowania, oraz liczby i miejsc ewentualnych przerzutów.

Łączny docelowy czas na wykonanie diagnostyki wstępnej i pogłębionej, uwzględniający jeden dodatkowy tydzień na przemieszczenie się pacjenta wraz z dokumentacją medyczną pomiędzy podmiotami udzielającymi świadczeń, to w 2015 roku 9 tygodni.

 1. Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna – kompleksowa opieka i skoordynowane leczenie:
  • lekarz specjalista kieruje pacjenta ze zdiagnozowanym nowotworem na tzw. konsylium
  • konsylium, w którego skład wchodzi obowiązkowo onkolog kliniczny, radioterapeuta, chirurg i radiolog, a w którym może uczestniczyć także psycholog, pielęgniarka bądź inny pracownik medyczny, decyduje o sposobie i harmonogramie leczenia oraz wybiera osobę nadzorującą,tzw. koordynatora – w naszym szpitalu jest to Aleksandra Maślińska (tel. 795 130 992).
 2. Monitoring po zakończeniu leczenia – program stałej opieki po zakończeniu leczenia koordynator opieki przekazuje pacjenta (wraz z dokumentacją oraz zaleceniami) pod opiekę specjalisty, jeśli wyniki badań nie wykazują pogorszenia stanu zdrowia, pacjent – z programem stałej opieki długofalowej – kierowany jest do lekarza POZ, który staje się ponownie lekarzem prowadzącym.

Szczegółowe informacje na temat pakietu onkologicznego na pakietonkologiczny.gov.pl/.

Opracowano na podstawie: www.mz.gov.pl.