Pracownie Diagnostyczne NU-MED mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dzięki temu pacjenci nie płacą za badanie.

Wykonujemy oczywiście badania w ramach Pakietu Onkologicznego. Chorzy z kartą DILO mają przyspieszoną procedurę diagnostyczną.

Pracownie Diagnostyczne NU-MED świadczą usługi z zakresu diagnostyki obrazowej.

Wyposażone są w sprzęt najnowszej generacji – 128-warstwowy tomograf komputerowy oraz rezonans magnetyczny 1,5T.

Nad pacjentem czuwa wykwalifikowany zespół lekarzy, pielęgniarek i techników, a także pań z rejestracji.

Możliwe jest też wykonanie badań odpłatnych. Szczegóły znajdują się w zakładce .