23 projekty zyskały uznanie w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Wśród nich nasz – „Rozbudowa systemu informatycznego Centrum Radioterapii i Usprawniania NU-MED GRUPA S.A. w Elblągu w oparciu o e-usługi”.

Umowę podpisali Marcin Krzemiński wiceprezes Zarządu i Andrzej Stefaniak prokurent.

Projekty, które wygrały otrzymają wsparcie finansowe przyznane, które zostanie przeznaczone na nowoczesną infrastrukturę badawczą, promocję gospodarczą regionu, e-zdrowie, zrównoważony transport miejski Olsztyna i okolic, gospodarkę wodno-ściekową, dziedzictwo kulturowe i infrastrukturę socjalną.

fot. Wrota Warmii i Mazur