„Problem kliniczny – rozwiązanie radiologiczne” – to tytuł tegorocznej – 15 edycji Warsztatów Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego „ImaGEnalia”.

Wzięli w nich udział lekarze radiolodzy na co dzień pracujący w naszych Pracowniach Diagnostycznych – dr Rafał Pawłowski, dr Wojciech Pietras i dr Kamil Walczak.

Wykłady prowadzili specjaliści – praktycy. Zajęcia składały się z bloków tematycznych, w trakcie których po wykładzie wprowadzającym wykładowca poprowadził warsztaty na stacjach AW, omawiając przypadki związane bezpośrednio z jego tematem. Sale warsztatowe w najnowsze konsole robocze do opracowywania badań wyposażyła firma GE Healthcare.