Po badaniu MR (Rezonans Magnetyczny)

Po badaniu Pacjent otrzymuje informację o terminie i sposobie wydania wyniku.

Wynik możne zostać odebrany:

  • osobiście lub przez pełnomocnika
  • przez osobę upoważnioną
  • może zostać wysłany na adres podany przez Pacjenta lub jego pełnomocnika

Upoważnienie do odbioru wyniku badania

Na wynik badania składa się:

  • opis badania wykonany przez specjalistę radiologa
  • płyta CD, na której zapisany został obraz wykonanego badania
  • w przypadku wykonania badania odpłatnego paragon lub fakturę, wystawiony zgodnie z cennikiem badań odpłatnych
  • wynik badania poziomu kreatyniny, jeżeli przed badaniem MR takie badanie zostało wykonane
  • wraz z wynikiem badania Pacjent odbiera poprzednie wyniki badań obrazowych, jeżeli takie pozostawił w pracowni.
  • Pacjent może otrzymać dodatkową dokumentację wykonanego badania zgodnie z cennikiem:
Lp. Rodzaj dokumentacji cena
1. Jedna strona kopii opisu, potwierdzona za zgodność z oryginałem 0,73 zł
2. Jedna strona wyciągu lub odpisu badania 7,30 zł
3. Płyta CD 6,00 zł

Jeżeli w trakcie badania MR został podany kontrast Pacjent zostanie poproszony, o pozostanie w poczekalni pracowni jeszcze przez pół godziny, zanim pielęgniarka wyciągnie założony wcześniej wenflon (kaniulę dożylną). Czas ten jest potrzebny na obserwację ewentualnych skutków podania środka cieniującego.

Kontakt

ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg
Rejestracja tel. 55 235 89 89 
fax 55 234 04 69
Poniedziałek - Piątek godz. 8.00 - 17.00

Projekt i realizacja © 2015 agencja reklamowa soluma – projektant stron www
Wszystkie materiały zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Content

Od 1 stycznia 2015 r. rozpoczęliśmy diagnozowanie pacjentów zgodnie z tzw. szybką ścieżką onkologiczną.

Szczegółowe informacje dla pacjentów oraz poradni zainteresowanych współpracą w ramach pakietu onkologicznego uzyskacie Państwo pod nr tel. 55 235 89 89.
http://pakietonkologiczny.gov.pl/