Pakiet onkologiczny

Pacjent, u którego podejrzewa się chorobę nowotworową, musi być jak najszybciej zdiagnozowany i bezzwłocznie rozpocząć leczenie.

Od 1 stycznia 2015 r. rozpoczynamy diagnozowanie i leczenie pacjentów zgodnie z tzw. szybką ścieżką onkologiczną, na którą składają się trzy elementy:

 • szybka diagnostyka,
 • szybkie leczenie,
 • skoordynowana opieka długofalowa po zakończonym leczeniu.

W procesie diagnostyki i leczenia onkologicznego biorą udział:

1. Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej - podstawowa diagnostyka i szybka decyzja

2. Lekarz Specjalista - potwierdzenie nowotworu i określenie jego stadium, na które składają się:

 • diagnostyka wstępna - etap diagnostyki prowadzącej do potwierdzenia bądź wykluczenia nowotworu, czyli postawienia diagnozy.
 • diagnostyka pogłębiona - etap diagnostyki mający na celu określenie typu wykrytego nowotworu, stopnia zaawansowania, oraz liczby i miejsc ewentualnych przerzutów.

Łączny docelowy czas na wykonanie diagnostyki wstępnej i pogłębionej, uwzględniający jeden dodatkowy tydzień na przemieszczenie się pacjenta wraz z dokumentacją medyczną pomiędzy podmiotami udzielającymi świadczeń, to w 2015 roku 9 tygodni.

3. Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna - kompleksowa opieka i skoordynowane leczenie:

 • lekarz specjalista kieruje pacjenta ze zdiagnozowanym nowotworem na tzw. konsylium
 • konsylium, w którego skład wchodzi obowiązkowo onkolog kliniczny, radioterapeuta, chirurg i radiolog, a w którym może uczestniczyć także psycholog, pielęgniarka bądź inny pracownik medyczny, decyduje o sposobie i harmonogramie leczenia oraz wybiera osobę nadzorującą,
  tzw. koordynatora
 • koordynator nie musi być lekarzem, ale musi być uczestnikiem konsylium. Towarzyszy on pacjentowi aż do zakończenia jego leczenia w obrębie sieci diagnostyczno-terapeutycznej. Zadaniem koordynatora jest wsparcie informacyjne, administracyjne i organizacyjne, w tym pomoc w komunikacji między pacjentem, a zespołem terapeutycznym

4. Monitoring po zakończeniu leczenia- program stałej opieki

 • po zakończeniu leczenia koordynator opieki przekazuje pacjenta
  (wraz z dokumentacją oraz zaleceniami) pod opiekę specjalisty
 • jeśli wyniki badań nie wykazują pogorszenia stanu zdrowia, pacjent -
  z programem stałej opieki długofalowej - kierowany jest do lekarza POZ, który staje się ponownie lekarzem prowadzącym

Szczegółowe informacje na temat pakietu onkologicznego na http://pakietonkologiczny.gov.pl/

Opracowano na podstawie: www.mz.gov.pl

Kontakt

ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg
Rejestracja tel. 55 235 89 89 
fax 55 234 04 69
Poniedziałek - Piątek godz. 8.00 - 17.00

Projekt i realizacja © 2015 agencja reklamowa soluma – projektant stron www
Wszystkie materiały zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Content

Od 1 stycznia 2015 r. rozpoczęliśmy diagnozowanie pacjentów zgodnie z tzw. szybką ścieżką onkologiczną.

Szczegółowe informacje dla pacjentów oraz poradni zainteresowanych współpracą w ramach pakietu onkologicznego uzyskacie Państwo pod nr tel. 55 235 89 89.
http://pakietonkologiczny.gov.pl/